-АРГУМЕНТИ-

 

1-Лепенски Вир је репрезентно епонимско насеље, по коме је читава култура из средњег каменог доба добила име „култура Лепенског Вира“.

 

2-Насеље Лепенски Вир било је средиште и гравитирајући центар истоимене културе. Без обзира на релативно узак ареал простирања, који је до данас установљен, чини се да је Лепенски Вир био у оно време и културни центар и предњачећи регион читаве Европе.

 

3-Култура Лепенског Вира представља саме корене европске цивилизације. До проналаска Лепенског Вира сматрало се да је Европа тога доба била скоро ненасељена, а да је малобројно „примитивно“ становништво још увек живело по пећинама и другим природним заклонима, као и примитивним колибама. Већ овакво стање осталих делова Европе одаје знак културолошког предњачења овог региона.

 

4-Насеље Лепенски Вир, као репрезент истоимене културе, представља крунски доказ староседелачког (аутохтоног) зачетка и самосталног (аутономног) развоја најстаријег периода европске цивилизације. Дакле, развој и почеци културе Европе били су без потребе али и без могућности иницијалног малоазијског импорта, који се као став, упркос неодрживости, уврежио као важећа претпоставка културног развоја Европе под светлошћу (с) Оријента.

 

5-Насеље Лепенски Вир је најстарије стално, смислено уређено и социјално организовано насеље Европе на отвореном.

6-Само насеље је дуговечније од културе којој је дало име, и представља спону и доказ непрекидности средњег и млађег каменог доба на овој територији.

 

7-Насеље је сачињено од јединствених кућа у свеукупној историји архитектуре. Такве куће пронађене су само на још четири локалитета, и то у непосредној близини, и нигде више. Насеља Лепенски Вир, Власац, Падина и Хајдучка воденица су на српској обали Ђердапске клисуре, а низводно од Клисуре, такође на десној обали Дунава, на Кули код Михајловца пронађено је још неколико кућа исте културе.

 

8-Најбројнији, најквалитетнији и најбоље очувани налази потичу из Лепенског Вира, притом су куће из Лепенског Вира једине сачуване куће истоимене културе.

 

9-Скоро сви најзначајнији налази били су саставни делови кућа. Архитектура је свеобухватни симбол културе Лепенског Вира, чиме се отвара могућност да кућа буде обједињујући носилац аплицирања за УНЕСКО.

 

10-Читав слој Прото-Лепенског Вира, као и две куће из најплоднијих периода Лепенски Вир I и Лепенсски Вир II, које су истражене, документоване и уцртане у ситуационим плановима, нису измештене, већ се још увек налазе на аутентичном месту. Налазе се на доступној, много мањој дубини него што се мисли, с обзиром на дубину потапања. Испод и изнад коте успора остале су на аутентичном месту и куће бр.71 и бр.72, као и недовољно јасни остаци кућа бр.60,66 и 67.

 

11-У насељу Лепенски Вир, као саставни део кућа пронађене су јединствене скулптуре. Међу њима је и најстарија портретна скулптура у историји уметности.

12-Подови кућа су од неке врсте најстаријег бетона, сличног такозваном „римском бетону“, који је, бар, 5000 година  „млађи“, а ипак важи за најстарији и најистрајнији бетон. Технологија, састав и техничке карактеристике „лепенског бетона“ нису истражене. Неоспорна постојаност и све остале карактеристике остале су отворене за даља истраживања у правцу енергетске и еколоше одрживости.

 

13-Куће су типске – истог загонетног трапезоликог облика, а различитих величина, па већ то подразумева одређена знања геометрије. У оквиру комплекса неопходних предзнања спада познавање и умеће коришћења правог угла, који, можда, није променио историју света, али свакако јесте историју архитектуре.

 

14-У антрополошком смислу, из насеља Лепенски Вир потиче, безмало, половина скелета једне од највећих мезолитских антрополошких серија. Поједине куће су претваране у гробнице, а многе сахране су вршене прокопавањем подова у самим кућама, још док су служиле за становање.

 

15-У склопу насеља, на отвореном или као саставни део кућа, пронађене су најстарије калотне земљане пећи. Овим пећима није посвећена пажња, без обзира на чињеницу да се њихов изглед није суштински променио од када су се појавиле, па све до савременог доба. Знак важности проналаска пећи посведочен је у старом Риму постојањем празника Fornacalie, који је био посвећен пећима.

 

16-Насеље Лепенски Вир представља почетни беочуг у тријади епонимних насеља (Вир, Старчево, Винча), којима је, у само 140 километара дунавског тока, покривена комплетна каменодобска историја Балканског полуострва, уврстивши и палеолитске налазе у пећинама Ђердапа. Два најмлађа слоја Лепенског Вира не припадају култури Лепенског Вира, већ неолитској – Старчевачкој култури. Тек након 1000 година следи Винчанска култура.

 

17-Насеље Лепенски Вир налази се у јединственом природном окружењу у саставу Националног парка Ђердап, чиме је, непромишљено, пропуштена могућност пређашње Унескове категорије „јединствено интегрално природно и културно добро“, ипак надокнадива сличном новоустановљеном категоријом  „ГЕОПАРК“, којом би се посредно кренуло путем уврштења Лепенског Вира на Унескову листу светске културне баштине.

 

18-Насеље се налази на обали реке, која представља кичму Европе, слично значају који су Нил, Тигар и Еуфрат имали и имају за Африку и Азију. Уз поменуте реке, Дунав се под називом Фисон помиње у Библији као четврта рајска река. Исти назив су користили Феничани, а једно од мање познатих имена за Велику реку, која извире на обронцима Црне шуме и улива се у Црно море, било је Черна – црна.

 

19-Поред бројних изузетности Ђердапске клисуре, иста је и активан геолошки учесник и сведок прадавног геолошког формирања Европе. Онуда је отекло Панонско море, чиме је континент добио сасвим другачији – данашњи изглед.

 

20-Уз природне изузетности, насеље Лепенски Вир је окружено и јединственим етнолошким комплексом у коме је (у вези с пећима, став 15) још увек жива јединствена и неслућено инспиративна традиција обредног хлеба.

 

21-Насеље је на територији богатој историјским сећањем на преломне периоде Римског царства, у којем смо контексту – популарисањем Римске културе остацима на тлу Србије, већ скренули пажњу светске јавности. Гамзиград, с палатом Феликс Ромулијана, је наш једини археолошки локалитет унет у листу светске културне баштине.

 

22-Митолошки мотиви из митологије Хеладе и Рима су знатним делом инспирисани и лоцирани управо у Ђердапу.

 

23-Култура Лепенског Вира се простирала и на левој – румунској обали, која је део Европске уније, што отвара могућност пограничне сарадње по питању Унеска и олакшава приступ различитим категоријама европских фондова у оквиру Дунавске стратегије. Пуни назив културе је Лепенски Вир – Schela Cladovei.

 

24-У случају заједничког наступа двеју држава по питању културе Лепенског Вира, утолико је, у вези епонимског локалитета, још већа одговорност  државе Србије, јер подносилац захтева по протоколу УНЕСКА може бити само и искључиво земља баштиник. За само насеље Лепенски Вир, без којег је незамислива презентација истоимене културе, подносилац захтева може бити једино Србија! То је наша привилегија, али и обавеза.

 

Лепенски Вир јесте светско културно благо, али је, управо ставовима самог УНЕСКА, баштина државе Србије.

 

25-У смислу међуграничне сарадње, јединствен феномен двоструког изласка сунца изнад брда Трескавац на румунској страни, тачно наспрам насеља, може да се види само са десне обале, са тачне позиције непосредно испред зграде музеја Лепенски Вир – ту, баш где је насеље премештено.

 

26-Неискоришћени потенцијал загонетне кугле из Лепенског Вира, макар и као уводна сензација, носи могућност широког иницијалног скретања пажње међународне јавности.

 

27-У оквиру геолошког, митолошког, етнолошког, наутичког и класичног туризма, такође и актуелне категорије ГЕОПАРКОВА, сасвим добро кореспондира и АРХЕОПАРК различитих реконструкција куће из Лепенског Вира. Наиме, дефинитивно решење не постоји, нити ћемо икада, бар не на данашњем нивоу науке, бити потпуно сигурни како је она заиста изгледала.

 

Архео парк различитих виђења омогућио би сталном дебатом актуелност теме и отварао могућност неког новог виђења куће из Лепенског Вира. Незатворена прича (као и стални међународни  конкурс на ову тему) уопште није занемарљив потенцијал Лепенског Вира – напротив.

 

28-Поучни пример Сеутовог града у централној Бугарској, који је сличан првобитном пројекту спашавања Трајанове табле, може да буде образац поступања са неизмештеним кућама бр.61/XXXIV(34) и бр. 65/XXXV(35).

 

29-Без обзира на измештање и какав год да је квалитет измештања и конзервације, то не може да угрози чињеницу да је Лепенски Вир постојао са свим својим знаменитостима и да се налазио управo ту где јесте, само нешто ниже, низводно под водом почев од пре 11500 година, до пре 7500 година када су становници Лепенског Вира напустили насеље, па све до пре мање од 50 година, када је насеље измештено.

 

30-Непотврђена претпоставка да Лепенски Вир не испуњава услове УНЕСКА зато што је измештен, не може бити оправдање за неподношење захтева. После пола века стекли су се нови услови и отвориле различите могућности промишљеног правног поступања.

 

Ако би се убрзао поступак, којим би Србија прихватила међународни споразум о заштити подводних археолошких локалитета, то би омогућило да се сви потопљени локалитети у ђердапском сектору (с нагласком на Лепенски Вир) упишу у катастар и каталог предметних налазишта. На тај начин, у вези с неизмештеним кућама из насеља Лепенски Вир (став 10 и 28), била би елиминисана чак и непроверена претпоставка о измештању, као наводном разлогу да Лепенски Вир не може бити на листи светске културне баштине.

 

Пребацивањем тежишта на подводну археологију, као и археоастрономију, отворила би се могућност научног оживљавања Лепенског Вира, даљим теренским истраживањима.

 

Христивоје Павловић

На Дан европске баштине 2018.