Vlašići

Društvo za arheoastronomska i etnoastronomska istraživanja

Category: Arheoastronomija

Looking for Harmony

  Harmony is an ideal. It is a real rarity in the world of humans, its duration is limited and, as a rule, – short. Harmony is not quite the same as law…

AUTOHTONA ASTRONOMSKA ZNANJA STARIH KULTURA EVROPE

  Navikli smo da smatramo da su prva astronomska znanja stigla u Evropu preko antičke Grčke, zahvaljujući njenim kontaktima sa drevnim zvezdoznanicima Vavilona i Egipta. Naravno, o tim znanjima imamo pisane tragove u…

INTERESUJE VAS ARHEOASTRONOMIJA? Želite da produbite svoja saznanja o tome?

Arheoastronomija je nauka koja proučava načine na koje su stari narodi posmatrali nebo, kao i načine na koje su shvatali ono što tamo vide, ili kako su ta saznanja ugradili u svoje shvatanje…

TUMULI KOD ATENICE – mogući značaj neba i nebeskih tela u pogrebnom ritualu Tribala

UVOD Naslov podrazumeva dva tumula, u okolini Čačka, istražena arheološki između 1958. i 1965. godine. Istraživanja je predvodili Milena Đuknić i Borislav Jovanović. Rezultati (i mape) lokaliteta su objavljeni 1965, u arheološkom godišnjaku…

KO SU TAJANSTVENI GOSPODARI PRSTENOVA?

(Kružne formacije kod Vršca) februara 2018. godine, Društvo “Vlašići“ se, gotovo u punom sastavu, uputilo prema Vršcu. Izlet je organizovao novi član, Tamaš Fodor, sa dva glavna cilja: želeli smo da posetimo neobičnu…

GNOMON (ŠTAP, KANAP I NEBO)

  U novijim arheoastronomskim istraživanjima, često se pominje Platonov gnomonski faktor.  To je svakako pojam koji treba razjasniti a potom razmotriti i mogućnosti njegove upotrebe na lokalitetima u Srbiji. Gnomon se najkraće može…

ŠTAP, KANAP I NEBO

  U Srbiji se i danas, kada neko želi da kaže da je neki posao obavljen najjednostavnijim sredstvima, koristi  izraz  „pomoću štapa i kanapa“. Na prvi pogled, čini se da se, pomoću ovako…

Dvostruki izlazak Sunca na dugodnevicu 2017. god. (Lepenski Vir 21. juna 2017.)

I ove godine je, srećom, u zoru dugodnevice nebo bilo vedro, gotovo bez oblaka. Fotografije koje slede su snimljene počev od 6h i 8 minuta po letnjem srednjeevropskom vremenu, sa pozicije ispred Muzeja…

Lepenski Vir i hijerofanija

(Prilog proučavanju religije mezolitskog Lepenskog vira) Povod za ovo malo istraživanje je jedna rečenica znamenitog srpskog arheologa Dragoslava Srejovića, u kojoj nam je saopštio da „igre svetlosti i senke na Lepenskom viru povremeno…

LEPENSKI VIR VIĐEN IZ VAZDUHA

Lepenski Vir je jedna od glavnih tema Društva „Vlašići“. Svaki novi pogled i svaki novi podatak o tom lokalitetu su nam dragoceni. Divno je što ljudi razumeju i pomažu da se  sakupi što…

Older Posts »
Page 1 of 2