Vlašići

Društvo za arheoastronomska i etnoastronomska istraživanja

Category: Etnoastronomija

MARKOV KAMEN – Predeo specifičnih prirodnih odlika

Mnogo mesta na Balkanu nosi ovaj naziv. „Markov kamen“ postoji u Bugarskoj, Srbiji, Bosni, Makedoniji… Na konferenciji SEAC 2021, prikazan je dokumentarni film[1], nastao u toku istraživanja A. Stoeva i sar. (Stoev, A….

Looking for Harmony

  Harmony is an ideal. It is a real rarity in the world of humans, its duration is limited and, as a rule, – short. Harmony is not quite the same as law…

VENERA U MITOLOGIJI JUŽNIH SLOVENA

VENERA U MITOLOGIJI JUŽNIH SLOVENA Aleksandra Bajić Rezime:  U radu je testirana hipoteza da narodno literarno stvaralaštvo balkanskih Slovena može da predstavlja dobar i pouzdan izvor za izučavanje njihove predhrišćanske religije i mitologije….

Odakle nam ime “Vlašići”?

SEDAM VLAŠIĆA (narodna bajka iz Vojvodine, iz zbirke Vojislava Đurića U jednom vilajetu bijahu dve velike carevine: u jednoj je carovao car Petar a u drugoj car Tatarin. Car Petar imađaše vrlo lepu…

Par stećaka iz Zgošće

od Aleksandre Bajić Veliki stećak-slemenjak iz Zgošće je najpoznatiji od svih mnogobrojnih stećaka. Izrađen je od mermernog monolita, velikih dimenzija: dužine je 265cm, širine 139-147cm, visine na uglovima 146cm a pri slemenu 169cm….

Drvo sveta

(još jedan etnoastronomski ogled Aleksandre Bajić)   Mitovi starih naroda nas uče da se svet sastoji iz tri dela: jedan je svet ljudi, drugi je svet duhova ili podzemni svet, treći je svet…

Ljuti Ljutica i zvezdano nebo

(jedan etnoastronomski ogled Aleksandre Bajić) Ljutica Bogdan je poznata ličnost iz narodnog literarnog stvaralaštva balkanskih Slovena. Rašireno je mišljenje da je to istoriji poznata ličnost, ali nije tako. Njegovo ime nije nađeno ni…