Već dvadesetak dana, u vodećem srpskom dnevnom listu Politika, objavljuje se feljton, čiji je autor jedan od osnivača Društva “Vlašići“ Hristivoje Pavlović, arhitekta.

Hristivoje Pavlović je autor knjige „Kuća Lepenski Vir“, čiji naslov određuje njenu glavnu temu: rekonstrukciju kuće u ovom praistorijskom naselju. Upravo ta tema se obrađuje i u feljtonu u „Politici“, veoma iscrpno i detaljno, čvrsto utemeljeno na pravilima arhitektonske struke.

Hristivojev feljton

Feljton Hristivoja Pavlovića u vodećem srpskom dnevnom listu Politika
(kliknite na sliku da biste je videli u punoj rezoluciji)

U 26. nastavku, u broju od 14. septembra 2017. godine, Hristivoje govori o usmerenosti građevina na ovom lokalitetu, dovodeći ih u vezu sa izlaskom Sunca na istočnom horizontu. Upravo time otvara put široj javnosti da stekne uvid o arheoastronomskom poglavlju u istraživanju Lepenskog Vira.

Stavovi autora feljtona se već uveliko citiraju u članku o Lepenskom Viru na Wikipediji na Engleskom jeziku. Interesovanje ljudi za njegove radove je veliko. Redakciji „Politike“ se javljaju brojni  čitaoci. Njihovo glavno pitanje je kako mogu da nabave Pavlovićeve knjige i detaljnije se upoznaju sa njegovim istraživanjima.

U feljtonu je objavljena i fotografija (drugog) izlaska Sunca na dugodnevicu 2015. godine, koju su čitaoci ovog sajta već mogli da vide u jednom od postova o Lepenskom Viru.

14.9.2017.                                                                                     Aleksandra Bajić