Planovi Društva “Vlašići” se mogu sažeti u par rečenica:

Želimo da pronađemo, obiđemo i istražimo što više lokaliteta na Balkanu, za koje postoji i najmanja sumnja da su imali astronomski značaj;

Hoćemo da razgovaramo sa ljudima, da ih pitamo o narodnom znanju o nebu i nebeskim telima a spremni smo da ta znanja tražimo i u narodnom literarnom stvaralaštvu balkanskih naroda;

Planiramo da promovišemo arheoastronomska i etnoastronomska istraživanja svuda gde ljudi žele da nas čuju;

Želimo da izdamo i promovišemo što više knjiga, koje se odnose na ova istraživanja. Za sada imamo samo dve, treća je u pripremi.

Naša izdanja:

sunce-lepenskog-vira

Knjiga “Sunce Lepenskog Vira”, čiji su autori Aleksandra Bajić i Hristivoje Pavlović, izdata je septembra 2015.godine. U njoj je prva faza arheoastronomskog istraživanja ovog lokaliteta, koje su obavili autori. Uočen je jedan divan i neobičan fenomen: na dugodnevicu, Sunce izlazi dva puta, ako se posmatra ispred Muzeja Lepenskog Vira. Fenomen je precizan, orijentiri na horizontu takođe, dovoljno precizni da se na osnovu tog fenomena može praviti prilično precizan solarni kalendar.

Knjiga se može naći u svim većim knjižarama u Srbiji, a može se i naručiti preko ovog sajta.

Ovidije, naslovna

Početkom janutara 2017. godine je izišla iz štampe druga knjiga Društva “Vlašići”. U knjizi je prvi prevod na Srpski jezik Ovidijevog dela Fasti (Praznici), nastalog pre oko 2000 godina. Preveli su ga Milan Dimitrijević i Aleksandra Bajić, koristeći latinski prepis (onaj koji je koristio i Dž. Dž. Frejzer), kao i Frejzerov prevod na Engleski jezik. Delo nam je bilo interesantno jer je u njemu kalendar rimskih praznika, oslonjen na astronomske događaje (izlasci i zalasci Sunca i zvezda), uz divne mitske interpretacije tih događaja i rituale, vezane za određene praznike. Prevodioci su se potrudili da snabdeju svoj prevod objašnjenjima, kako istorijskim, tako i astronomskim i mitološkim. Knjiga će ubrzo biti u većim knjižarama u Srbiji, a može se naručiti i preko ovog sajta.