Voljom pok. Obrada Kujovića, arheologa i ratnog komandanta iz Drugog svetskog rata, Hristivoje Pavlović je došao u posed vrednog dokumenta, koji je, zapravo, prva beleška o arheološkom lokalitetu Lepenski Vir. Na osnovu te beleške, lokalitet je registrovan, a registracija je rezultirala kasnijim otkrićem jedinstvenog mezolitskog naselja, koje je zadivilo svet. To nije jedini dokument iz lične zaostavštine autora koji je, zalaganjem njegove kćerke, dat Hristivoju: ima ih nekoliko. Biće uredno evidentirani i dostupni zainteresovanima, u Društvu za arheoastronomska i etnoastronomska istraživanja „Vlašići“. Zahvaljujemo porodici Obrada Kujovića na ukazanom poverenju.

Na poleđini fotografije znamenitog arheologa, koji je prvi shvatio i zapisao da na Lepenskom Viru postoji arheološko nalazište, piše  da je načinjena 2. 06. 1960. godine (dakle, pet godina pre početka arheološkog iskopavanja lokaliteta)

Tekst beleške je zapisan grafitnom olovkom, na skeniranim snimcima se nešto teže čita, pa ga dajemo  onakav, kako smo ga pročitali sa originala.

Prva stranica beleške:

obrad-kujovic-1                             (kliknite na sliku da biste je videli u punoj veličini)

“30/ VIII 1960.

Rekognosciranje

Lepena (Boljetinska reka)-Dobra
– Vir kod Lepene – Starčevo
– Lokalitet “Mala livadica”

Po konfiguraciji terena, moguće je da je tu bilo manje utvrđenje ili naselje. Površinskih nalaza nema, te se ne može zaključiti o kakvom se objektu radi.

Podatke dao Ilija Petrović, star 73 godine, iz Boljetina, a ima svoj salaš pored lokaliteta,”Mala livadica”.

Po njegovom pričanju, ovde je nekad stajao grad.”

Druga stranica beleške:

obrad-kujovic-2(kliknite na sliku da biste je videli u punoj veličini)

“Kod druge karaule idući od Boljetina ka Dobri, najverovatnije postoje ostaci nekog kastela, ali je to za sada nemoguće utvrditi.

Uzvodno od ove karaule, između nje i Tiberijeve table, udaljeno od Tiber. table nizvodno za oko 300m, nađeno je više fragmenata praistorijske keramike i opeka. Sudeći po ornamentima, verovatno je starčevačka.

Tiberijeva tabla kod T. vira”

Sledi crtež table, sa dimenzijama i natpisom.